Witamy na stronie projektu 

"Krok do własnej firmy"


Projekt kierowany jest do osób przedsiębiorczych od 18 do 34 roku życia oraz w wieku powyżej 45 lat, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”, będące organizacją pozarządową,  działającą
od kwietnia 1994 r.

Rekrutacja


Zachęcamy do zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami na temat projektu "Krok do własnej firmy" oraz do wzięcia w nim udziału.Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie od czerwca 2011 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w lipcu 2011 r.

Szkolenia i doradztwo


Wszyscy uczestnicy projektu odbędą szkolenia, w ramach których zostaną przygotowani do prowadzenia własnych działalności gospodarczych.


Uczestnikom zapewnimy także wsparcie ze strony doświadczonych doradców.

Uruchomienie działalności


Najlepsi uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w wysokości średnio 36 000 zł i w okresie od lutego do kwietnia 2012 r. rozpoczną prowadzenie wlasnych działalności gospodarczych.


Każdy uczestnik projektu, który uruchomi działalność gospodarczą będzie miał także szansę na uzyskanie wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego.

Aktualności

19.10.2012

Szanowni Państwo,
Otrzymaliśmy informację o akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Krok do własnej firmy”. Tym samym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zatwierdził listę Uczestników projektu, którzy otrzymali rekomendację do wypłaty wsparcia. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z uzyskana punktacją ( średnia ocen dwóch oceniających).

05.07.2012

Szanowni Państwo,
Zgodnie z harmonogramem realizacji naszego projektu rozpoczynamy kolejny etap związany z przedłużonym wsparciem pomostowym, o które mogą wystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest , gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej beneficjenta pomocy, istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania udzielania mu pomocy (np., kiedy jego zła kondycja finansowa spowodowana jest występowaniem „martwego sezonu” na świadczone przez niego usługi).

W dniach od 18 do 31 lipca 2012 w godzinach 8.00-16.00 przyjmowane będę wnioski tych z Państwa, którzy wyrażą chcą ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe.

W zakładce „ Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo wszystkie formularze jakie powinny zostać załączone do wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

06.04.2012

Szanowni Państwo
W dniu 03.04.2012 r. otrzymaliśmy informację o akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Krok do własnej firmy”. Tym samym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zatwierdził listę Uczestników projektu którzy otrzymali rekomendację do wypłaty wsparcia.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z uzyskana punktacją ( średnia ocen dwóch oceniających) 01.02.2012

Szanowni Państwo,
Zgodnie z harmonogramem realizacji naszego projektu rozpoczynamy etap związany z podstawowym wsparciem pomostowym, o które mogą wystąpić osoby prowadzące działalność gospodarczą (warunkiem jest posiadanie rozpoczętej działalności gospodarczej – nie rejestracja firmy).
W dniach od 13 do 24 lutego 2012 w godzinach 8.00-16.00 przyjmowane będę wnioski tych z Państwa, którzy chcą ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe.

12.01.2012

Szanowni Państwo
W dniu 11.01.2012 r. otrzymaliśmy akceptację protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Krok do własnej firmy” w dniach 19.12.2011 oraz 22-23.12.2011. Tym samym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zatwierdził listę Uczestników projektu, którzy otrzymali rekomendację do wypłaty wsparcia.
Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z uzyskana punktacją ( średnia ocen dwóch oceniających) 02.11.2011

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy etap szkoleń i doradztwa, którego celem było zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej dla młodych przedsiębiorców, jak również stworzenie biznesplanu.
Kolejny etap realizacji projektu „ Krok do własnej firmy” to nabór Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego wraz załącznikami. Wymagane załączniki zostały zamieszczone w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Nabór odbędzie się w dniach: 5-16 grudnia 2011r.

Wnioski należy składać w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Wymogi formalne związane z procedurą składania wniosków zostały zawarte w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „ Krok do własnej firmy”, dostępnym od czerwca tego roku na stronie projektu (zakładka „dokumenty do pobrania”).
 • Wykaz załączników


 • 21.11.2011

  W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego w zakładce „dokumenty do pobrania” zostały zamieszczone wymagane formularze . Zamieszczone dokumenty obowiązują Uczestników projektu, którzy nie zarejestrowali firmy przed złożeniem w/w wniosku.

  14.11.2011

  Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu został ogłoszony nabór ekspertów na Członków Komisji Oceny Wniosków. Szczegółowe informacje dla kandydatów:
 • Informacja o naborze członków KOW


 • 31.08.2011

  W dniu 23 sierpnia, 48 kandydatów którzy otrzymali rekomendację do udziału w II etapie oceny merytorycznej złożyło przygotowany i przeprowadzony przez psychologa - test kompetencji.

  Następnie w dniach 24-26 sierpnia odbyły się rozmowy z Kandydatami, które pozwoliły osobiście poznać autorów 48 formularzy rekrutacyjnych.

  W wyniku II etapu oceny merytorycznej została wyłoniona grupa 32 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie "Krok do własnej firmy".

  Przestawiamy listę rankingową 32 kandydatów, którzy otrzymali rekomendację do udziału w projekcie:

  8 osobowa lista rezerwowa:

  Lista 48 uczestników, którzy brali udział w II etapie oceny merytorycznej:

  2011.08.16

  Szanowni Państwo!
  W terminie od 18 do 29 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości złożonych zostało 594 formularzy rekrutacyjnych przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej.

  Poniżej zamieszczamy wyniki z punktacją wszystkich wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej oraz numery NEK kandydatów i kandydatek, których złożona dokumentacja rekrutacyjna nie spełniała wymogów formalnych.

  Wyłoniona została grupa 48 osób, które uzyskały rekomendację do udziału w drugim etapie oceny merytorycznej, składającym się z testu kompetencji i rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

  Wyniki - zakwalifikowani

  Test kompetencji opracowany i przygotowany przez psychologa zostanie przeprowadzony w dniu 23 sierpnia.

  Terminy rozmów zostaną podane osobom zainteresowanym.
  Poniżej zamieszczamy wyniki z punktacją wszystkich wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej oraz numery NEK kandydatów i kandydatek, których złożona dokumentacja rekrutacyjna nie spełniała wymogów formalnych.  2011.07.20

  W dokumentach rekrutacyjnych, jakie zostały udostępnione Państwu na stronie internetowej projektu ""Krok do własnej firmy"", został zamieszczony Regulamin rekrutacji, wraz z załącznikiem - Kartą oceny merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej.
  Ocena, dokonywana przez członków Komisji Rekrutacyjnej będzie oparta na kryteriach wynikających z Karty oceny merytorycznej.

  Dla uściślenia zapisów wyżej wspomnianego regulaminu, ocena szacunkowych kosztów inwestycji, czyli założeń finansowych Państwa przedsięwzięcia (tabela III formularza rekrutacyjnego) będzie się składała z pozycji wskazanych w Karcie oceny merytorycznej, tj.:

  1. Ocena racjonalności wstępnych założeń budżetowych (nakładów niezbędnych do uruchomienia DG) - max 8 punktów;
  2. Ocena realności planowanych przychodów i przewidywanych bieżących kosztów prowadzenia DG - max 5 punktów;
  3. Możliwość zaangażowania ewentualnych środków własnych - max 3 punkty;
  4. Czy bez uzyskania wsparcia finansowego otworzysz firmę? - max 4 punktu.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w ramach kryterium "szacunkowe koszty inwestycji" wynosi 20.
  Należy przy tym pamiętać o uwzględnieniu wagi przypisanej poszczególnym pozycjom - 20%.

  2011.07.07

  Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia w dniach:
  18 - 29 lipca 2011


  2011.07.07

  Na stronie projektu zamieszczono uaktualnioną wersję Regulaminu rekrutacji do projektu.
  Korekcie poddano treść paragrafu 3 pkt. b., który przyjmuje brzmienie:

  b) z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie wiek od 18 roku życia do 34 roku życia lub od 45 roku życia do 64 roku życia (wiek kandydata/tki jest weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie).


  2011.06.24

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE
  W zakładce naszej strony - "Dokumenty do pobrania" został zamieszczony formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji do projektu "Krok do własnej firmy", regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz karty oceny wniosku.

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminów, niezbędną do właściwego udziału w rekrutacji, która  przybliży również specyfikę kolejnych etapów projektu.

  Formularz rekrutacyjny został zapisany w formacie PDF jako wzór, oraz w formie edytowalnej - przeznaczony do wypełnienia elektronicznego, zgodnie  ze wskazaniami wynikającymi z instrukcji i regulaminu rekrutacji.


  2011.06.16

  Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się :

  6 lipca, godz. 17.00  Bielski Biała, ZIAD Bielsko-Biała SA, Aleja Armii Krajowej 220

  (dojazd autobusem MZK linii nr 8 w kierunku Szyndzielni)

   

  7 lipca, godzina 17.00  Cieszyn, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29

  (sala sesyjna)

   

  8 lipca, godzina 17.00 Żywiec, Urząd Miasta w Żywcu, Rynek 2 

  (sala sesyjna)

   

  Naszym celem  jest przybliżenie założeń projektu Krok do własnej firmy, omówienie dokumentacji rekrutacyjnej oraz poszczególnych etapów jego realizacji.

  Obecność na spotkaniach jest dobrowolna i nie ma wpływu na wynik rekrutacji.


  2011.05.25
  Osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności zapraszamy do wypełnienia ankiety,
  która będzie dla nas źródłem informacji i przysłuży się do powstania kolejnego projektu adekwatnego
  do Państwa potrzeb:
 • WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 • 2011.05.01
  Projekt "Krok do własnej firmy" ruszył 1-go maja 2011 roku.