Informacje ogólne

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskało rekomendację do dofinansowania projektu „Krok do własnej firmy”.

Harmonogram na najbliższe miesiące:
- Start projektu: maj 2011r.
- Udostępnienie dokumentacji rekrutacyjnej: czerwiec 2011
- Rekrutacja: lipiec 2011


W związku z tym osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia niniejszej strony, gdzie będą umieszczane wszelkie informacje
o projekcie „Krok do własnej firmy”.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn :

 • pracujących, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, w szczególności osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • zamieszkałych (zameldowanie stałe lub czasowe) na terenie powiatu :
  - bielskiego,
  - cieszyńskiego,
  - żywieckiego,
  - M. Bielsko-Biała.
 • w wieku od 18 do 34 roku życia
  lub
  od 45 do 64 roku życia.

  Wiek kandydata będzie weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Założenia projektu przewidują:
- wsparcie szkoleniowo- doradcze (w okresie wrzesień-grudzień);
- wsparcie finansowe w planowanej wysokości średnio 36 tys. zł;
- wsparcie pomostowe podstawowe(do 6 m-cy) i przedłużone(6-12 m-cy);
- wsparcie doradcze po uruchomieniu działalności gospodarczej.

Planowany termin zakładania działalności gospodarczej oraz wypłata dotacji

luty-kwiecień 2012.